Bent u ontevreden omtrent uw vonnis? Neem de expertise van de hogerberoep advocaat. Is een vonnis uitgesproken binnen een zaak, dan is het uiteraard de vraag of u als eiser of gedaagde naar alle redelijkheid en billijkheid in de uitspraak kunt vinden. Vindt u dat het resultaat veel beter kan gezien de aangeleverde bewijzen dan dient u hogerberoep aan te tekenen. Beide partijen binnen een rechtszaak kunnen het hogerberoep aantekenen nadat het vonnis is uitgesproken binnen de wettelijke termijn. Neem ook juridische bijstand middels de hogerberoep advocaat zodat uw belangen goed vertegenwoordigd zijn.

Noodzaak van hogerberoep advocaat

Om een rechtszaak binnen het hogerberoep goed te begeleiden dient u de hogerberoep advocaat in te schakelen. De advocaat heeft kennis van:

 • alle kleine artikeltjes binnen het Wetboek en weet alles van rechtsgeldige jurisprudentie;
 • hoe de procedure verloopt binnen het recht en hogerberoep;
 • welke bewijslast aangevoerd moet worden om het hogerberoep een succes te laten zijn;
 • en om een pleidooi te houden passend bij de feiten waarbij de juiste rechtsartikelen worden aangehaald.

Op die manier bent u met de hogerberoep advocaat verzekerd van de juiste juridische assistentie indien u uw zaak opnieuw voor de rechter wilt laten komen.

Reden inschakeling hogerberoep advocaat

U bent het niet eens met het resultaat van het vonnis binnen uw rechtszaak. Dan kunt u de hogerberoep advocaat inschakelen omdat:

 • u als gedaagde van mening bent dat u onschuldig bent danwel in mindere mate verantwoordelijkheid heeft;
 • u als eiser denkt dat de feiten te licht worden bestraft door de rechter. De bewijslast geeft toch overduidelijk aan dat de feiten door de gedaagde zijn gepleegd. In deze kan ook het Openbaar Ministerie als aanklager in hogerberoep gaan.

U ziet dat beide partijen het recht hebben om hogerberoep aan te tekenen. En dus is het ook van belang dat u goede juridische vertegenwoordiging heeft bij het aangaan van het hogerberoep. Neem de hogerberoep advocaat in de arm om uw zaak op een correcte manier behandeld te hebben bij het hogerberoep.

Locatie hogerberoep

Speelt uw zaak af binnen het civielrecht of het strafrecht dan kunt u het hogerberoep aantekenen bij het Gerechtshof. Er zijn uiteraard ook andere rechtsgebieden van toepassing zoals rechtspraak voor de zakelijke wereld. Daartoe dient u de zaak voor de tweede maal voor te laten komen bij het College van Beroep. Ook andere rechtszaken dienen voor specifieke rechtbanken te verschijnen. Laat u door de advocaat voor hogerberoep informeren waar u uw rechtszaak voor hogerberoep kunt aantekenen. Let op dat u het hogerberoep binnen maximaal 3 maand na de uitspraak van het vonnis aantekent bij de juiste rechtbank. De partij die het hogerberoep feitelijk als eerste heeft aangetekend bepaalt wanneer het hogerberoep voor moet komen.

Hogerberoep als laatste mogelijkheid

Bij het feitelijk inhoudelijk behandelen van de rechtszaak is het hogerberoep de laatste halte. Bij een uitspraak in hoger beroep is namelijk het arrest (vonnis bij hogerberoep) bindend. Bent u het dan nog niet eens met de uitspraak dan kunt u niet nogmaals een hogerberoep aantekenen. Dan is het de vraag of:

 • het recht door de rechters in hogerberoep juist is toegepast;
 • en of de procedure tot het komen van het vonnis en arrest op de juiste manier is verlopen – bewijslast mag namelijk niet illegaal door onderzoekende partijen zijn verkregen. 

Heeft u daarbij reden om aan te nemen dat een van beiden niet correct zijn toegepast binnen uw rechtszaak dan kunt u in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 80

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op