Uw advocaat in Groningen voor hoger beroep vergroot uw kans om een beter resultaat bij de rechtszaak te behalen. Om succesvol een hoger beroep te kunnen aantekenen en te winnen dient u de advocaat hoger beroep Groningen in te schakelen. Daarbij is de eerste keus altijd aan uzelf echter dient u dit uiteraard in overleg te doen met uw advocaat voor hoger beroep. U dient goede kansen te hebben om werkelijk een hoger beroep aan te tekenen. Laat u daartoe dan ook altijd uitvoering inlichten door uw advocaat hoger beroep Groningen. Ook u kunt met een:

 • goed aanvullend pleidooi;
 • toelichting op de feiten;
 • en het aanleveren van nieuwe bewijslast;

een beter resultaat krijgen binnen uw juridische zaak. 

Reden van hoger beroep

Binnen drie maand na het uitspreken van een vonnis bij een rechtszaak kan de gedaagde of eiser een hoger beroep aantekenen. Het doel van een hoger beroep is om er een beter resultaat uit te halen. Het kan namelijk zijn:

 • dat de gedaagde te licht is bestraft in de ogen van de eiser;
 • dat de bewijslast niet aantoont dat er sprake is van schuld.

Beide partijen kunnen in deze hoger beroep aantekenen nadat het vonnis is voorgelezen. Om ook een beter resultaat bij de rechtszaak te realiseren neemt u de advocaat hoger beroep Groningen in de arm. Ook het recht is aan uw zijde. 

Pleidooi en bewijslast

De advocaat hoger beroep Groningen doet er alles aan om de rechter over te halen om van standpunt te wijzigingen. Dit wordt bereikt door de zaak opnieuw door te nemen waarbij:

 • de bewijslast opnieuw tegen het licht wordt gehouden;
 • mogelijk aanvullende bewijslast ten gunste of ten ongunste van de beklaagde wordt aangevoerd;
 • en aanvullend een pleidooi wordt gehouden wegens de verlichtende omstandigheden. 

Op basis van deze informatie gaat de rechter opnieuw in beraadslaag om tot een definitief oordeel te komen. Let wel dat een hoger beroep bij een zaak slechts een maal mogelijk is. De uitspraak van de rechter bij een hoger beroep is dan ook het sluitend vonnis. 

Gewijzigd oordeel

Komt het binnen de zaak bij een hoger beroep tot een uitspraak dan zijn de spanningen uiteraard hoog. De advocaat hoger beroep Groningen heeft met veel inspanning de bewijslast opnieuw doorgenomen en een positief pleidooi gehouden. De rechter heeft het laatste woord, waarbij het hoger beroep kan leiden tot:

 • een vernietiging van het eerste vonnis, bijvoorbeeld bij vrijspraak;
 • een overname van het eerste vonnis door de rechter in hoger beroep, het resultaat is hetzelfde;
 • een verzwaring van het eerste vonnis. 

Alles hangt daarbij dan ook af van de overtuigingskracht van het pleidooi van 
de advocaat alsmede de zwaarte van de aangeleverde bewijslast. 

Hoge Raad

Heeft u of uw advocaat het gevoel dat de rechtszaak procedureel niet goed is gevoerd danwel is het recht onjuist geimplementeerd, dan heeft u de kans om de zaak aan de Hoge Raad voor te leggen. Daartoe gaat u tezamen met de advocaat hoger beroep Groningen in cassatie. De zaak wordt daar niet inhoudelijk behandeld echter wordt bekeken of de zaak juist door de rechter is beoordeeld. Ook rechters danwel binnen de procedure tot het vonnis kunnen menselijke fouten worden gemaakt. Laat u daarbij altijd bijstaan door de advocaat hoger beroep Groningen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 80

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op