Wil je een hoger beroep aangaan tegen een beslissing van bestuur of overheid dan moet je dit aantekenen bij de Hoge Raad van Beroep. Daar kun je terecht voor zaken aangaande:

 • het ambtenarenrecht;
 • de sociale zekerheid en bijstand.

Is er een beslissing genomen waar je het niet mee eens bent binnen een bezwaar of beroep dan kun je alsnog en hoger beroep gaan. Uiteraard dien je het hoger beroep binnen het bestuursrecht tijdig aan te tekenen. Waar dient je mee rekening te houden als je in hoger beroep gaat?

Kosten compensatie

Indien het gaat om een zaak tegen een beslissing van de overheid of instantie dan bestaat er de mogelijkheid om een kosten compensatie te verkrijgen. De hoogte van de compensatie is zeer afhankelijk van een aantal punten welke door de rechter worden gewaardeerd en toegekend. Een en ander is daarbij zondermeer afhankelijk van hoeveel gelijk je binnen het hoger beroep bij bestuursrecht krijgt. Des te meer gelijk of vrijspraak des te hoger de kosten compensatie in deze zal zijn. Wil je ook gebruik maken van deze kosten compensatie bij hoger beroep dan moet je dat tijdig aangeven gedurende de procedure. Zodoende kun je besparen op het totaal van je onkosten. Let wel gewoonlijk zul je niet de complete onkosten vergoed krijgen.

Opgetelde kosten hoger beroep bestuursrecht

Ga je in hoger beroep dan krijg je te maken met kostenposten. Dit valt onder te verdelen in:

 • kosten voor de juridische bijstand door de advocaat voor hoger beroep bij bestuursrecht;
 • griffiekosten voor het aanhangig kunnen maken van je zaak bij de Hoge Raad voor Beroep;
 • eventuele kosten voor specialisten die ingehuurd moeten worden;
 • kosten voor vervoer en verblijf rondom de Hoge Raad voor Beroep.

De opgetelde waarde van de kosten kan dus in de papieren lopen. Het is dus goed dat je compensatie in de kosten kunt krijgen. Daarnaast moet je de overgebleven kosten halen uit een rechtsbijstandsverzekering welke eveneens hoger beroep binnen het bestuursrecht dekt. Heb je die niet dan moet je in overleg gaan met de advocaat op welke manier de kosten verder gefinancierd kunnen worden.

Tijdige aantekening

Bij een zaak binnen het bestuursrecht is het belangrijk om het hoger beroep tijdig aan te tekenen. Vanaf het moment dat de uitspraak bij het vonnis of beroep is geweest heb je tot op zes weken de tijd om het hoger beroep aan te tekenen. Dit houdt in dat je het op de dag van de uitspraak kunt doen, maar je kunt ook je belangen heroverwegen zodat je op een later tijdstip alsnog in beroep gaat. Omdat er twee partijen om het recht vechten hebben beide partijen eveneens de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan.

Juridische bijstand

Het hoger beroep bij bestuursrecht kun je niet volbrengen zonder gespecialiseerde juridische bijstand. De inschakeling van een advocaat voor hoger beroep is dan ook van belang. De advocaat bereidt je zaak van begin tot eind compleet voor en legt de zaak met de van belang zijnde wetteksten voor aan de rechter. Daarnaast wordt een uitgebreid betoog gehouden om een en ander haarfijn nader toe te lichten. Zodoende kan de rechter een andere zienswijze krijgen op de zaak zodat er een beter resultaat wordt behaald.

De resultaten

Door de inzet van de advocaat voor hoger beroep bij bestuursrecht kan een beter resultaat worden behaald. De volgende rechtsresultaten kunnen van toepassing zijn:

 • de advocaat oordeelt gunstig waardoor een lichtere strafmaat of vrijspraak volgt;
 • er wordt geoordeeld dat er aanvullende argumenten zijn waarmee een zwaardere straf wordt opgelegd;
 • de uitspraak van de rechter rechtspraak in eerste aanleg wordt overgenomen.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 80

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op