Een onterecht vonnis binnen het strafrecht dient uiteraard te worden beantwoord met een hoger beroep. U wilt namelijk niet onterecht in de gevangenis zitten danwel een hoge boete betalen. U bent namelijk onschuldig echter het recht heeft duidelijk gefaald. Daardoor wordt u met het vonnis een onrecht aangedaan welke uiteraard moet worden gecorrigeerd. Niemand wil ten onrechte gestraft worden en dus gaat u in hoger beroep. Waar dient u dan mee rekening te houden? 

Besluit hoger beroep

Om in hoger beroep te gaan heeft u gewoonlijk drie maand de tijd gerekend vanaf de dag van het vonnis. Hoger beroep aantekenen kan worden gedaan door:

  • de aanklagers van het Openbaar Ministerie indien verkregen straf te laag is uitgevallen in verhouding tot de vergrijpen;
  • de beklaagde indien de straf te hoog of compleet onterecht is.

Het hoger beroep kan altijd binnen het Nederlandse recht worden aangevraagd door een van voorgaande partijen en eventueel door beide partijen tegelijk. Neem daartoe contact op met de advocaat voor hoger beroep zodat uw belangen goed zijn vertegenwoordigd. 

Haalbaarheid hoger beroep

Het is de vraag of een hoger beroep strafrecht werkelijk een positief resultaat gaat opleveren. Indien de zaak opnieuw aan de rechter wordt voorgelegd moet er uiteraard een nieuw licht op de zaak geworpen te worden, zodat de rechter tot een andere conclusie kan komen. U moet daartoe met uw advocaat inschatten of het resultaat inderdaad beter kan worden. Is de bewijslast inderdaad onjuist geïnterpreteerd danwel heeft u redenen of argumenten welke bij een tweede rechtszaak wel worden beloond dan is het noodzaak om snel in hoger beroep te gaan. Laat u daartoe goed voorlichten door de advocaat voor hoger beroep. 

Resultaten van hoger beroep

Uiteraard is het zo dat een hoger beroep binnen het strafrecht verschillende resultaten kan laten zien. Dit is puur afhankelijk van de overtuigingskracht van eventueel aanvullende bewijzen en het gegeven betoog door de advocaat. Het kan resulteren in een:

  • verlichting of verzwaring van de strafmaat;
  • overname van het reeds uitgesproken vonnis. 

Met krachtige argumenten en mogelijk vernieuwende bewijslast kan via de juridische inzet van de advocaat voor hoger beroep een veel beter resultaat worden behaald. 

Vonnis en arrest

De uitspraak van een rechter strafrecht in eerste aanleg wordt een vonnis genoemd. Nadat de rechter de zaak opnieuw onder de loep heeft genomen komt het tot een tweede uitspraak. Dit wordt het arrest genoemd in de zaak, welke een bindende uitspraak is. De zaak kan na het uitspreken van het arrest niet weer op nieuw worden gedaan. Het is dan ook aan u om te overwegen of het hoger beroep een juiste stap is. Het resultaat kan anders uitvallen dan dat u zelf heeft ingeschat. Raadpleeg daarom altijd de advocaat voor hoger beroep om het beste resultaat te kunnen behalen. 

In cassatie

Indien het hoger beroep binnen het strafrecht is uitgesproken, dan kan de zaak niet inhoudelijk weer worden behandeld. Bent u het niet eens met het arrest echter zijn er gerechtelijke dwalingen, dan kunt u in cassatie gaan. Dit houdt in dat de zaak procedureel wordt bekeken alsmede wordt gekeken of het recht accuraat is toegepast. Indien hier problemen worden aangetroffen dan kan het arrest mogelijk nietig worden verklaard. Laat u altijd uitvoerig informeren door de advocaat voor hoger beroep.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 80

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op