Het hooggerechtshof der Verenigde Nederlanden ook wel de Hoge Raad der Nederlanden genoemd vormt het belangrijkste rechtelijke instituut omdat het recht wordt getoetst. Het hooggerechtshof behandelt zaken aangaande zaken binnen het:

  • civielrecht: dit is het recht waarbij regels zijn opgesteld hoe burgers onderling met elkaar moeten omgaan, maar ook hoe goederen daarbij worden overgedragen;
  • belastingrecht: dit gaat in op alle soorten belastingen die binnen de landsgrenzen aanwezig zijn;
  • strafrecht: dit recht gaat in op regels aangaande hoe men bestraft moet worden indien er sprake is van overtredingen en misdrijven.

In al deze zaken kan het hooggerechtshof zaken op een procedurele manier herbeoordelen. Wat doet het hooggerechtshof en hoe kun jij daarvan gebruik maken?

Wat doet het hooggerechtshof?

Inhoudelijk kan een zaak niet opnieuw worden behandeld. Zodra er een uitspraak bij een zaak binnen een hoger beroep is uitgesproken – ook wel het arrest genoemd – dan is die uitspraak bindend. Indien met vermoedens heeft dat er binnen de vorming van het oordeel onpartijdigheid is toegepast, danwel dat het juridisch proces niet zo is verlopen als het had moeten lopen, dan kan het hooggerechtshof na het hoger beroep worden ingeschakeld. Het hooggerechtshof zal dan de zaak bekijken of het procesrecht correct is toegepast en of de wettelijke procedures goed zijn doorlopen. Ook is het daarbij de vraag of het recht door de rechterlijke macht op een juiste manier is geïmplementeerd.

Incassatie mogelijkheid

Ben je het niet eens met het resultaat van een zaak en heb je het vermoeden dat procedurele stappen onjuist binnen het recht zijn toegepast dan bestaat er de mogelijkheid om incassatie te gaan. Het hooggerechtshof zal dan niet inhoudelijk maar de juridisch genomen stappen tegen het licht houden. Zijn er duidelijke aanwijzingen dat er niet iets goed is binnen rechtspraak van een lagere rechter dan kun je naar het hooggerechtshof stappen om verdere duidelijkheid te verkrijgen.

Resultaat van in cassatie

Het incassatie gaan bij een rechtszaak kan een langdurige aangelegenheid zijn omdat alle aangeleverde stukken, beargumentering en manier van bewijslast aanvoering helder moet worden. Dat is een haarfijn proces waarmee de naald uit de hooiberg spreekwoordelijk moet worden gehaald om aan te tonen dat er iets niet goed is gegaan. Die kleine naald kan dan mogelijk een belangrijk bewijsstuk zijn waarmee de zaak als het ware procedureel onderuit kan worden gehaald. Als blijkt dat bewijsstukken op een niet geoorloofde manier zijn verkregen echter wel binnen de rechtspraak zijn gebruikt, dan kan er feitelijk sprake zijn van onwettig gebruikt bewijsmateriaal. Het hooggerechtshof zal dan komen tot een verwijdering van die bewijslast waardoor de uitspraak van de rechter nietig wordt verklaard. Zodoende kan door incassatie te gaan bij het hooggerechtshof het recht toch voordelig zegevieren. Dit kan dus betekenen dat ondanks het feit dat men schuldig is bevonden, wegens de onjuiste juridische procedure op vrije voeten moet worden gesteld.

Juridische bijstand en sprongcassatie

Indien er een aanvraag bij het hooggerechtshof binnenkomt voor in cassatie dan zal het hooggerechtshof op basis van de aangeleverde argumenten en documentatie beoordelen of het in behandeling kan komen. Indien de verdenkingen vrij helder zijn, dan zal de cassatierechter de zaak onder de loep nemen. Deze mogelijkheid bestaat eveneens zonder dat er eerst in hoger beroep wordt gegaan. In dat geval zijn de procespartijen een overeenkomst overeengekomen waarbij het hoger beroep wordt overgeslagen, oftewel de sprongcassatie. In dat geval zal het hooggerechtshof direct de rechtsgang voor het bereiken van het vonnis procedureel bekijken. Laat je daarbij altijd bijstaan door een bedreven advocaat voor hoger beroep of incassatie.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 80

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op