U wilt in beroep gaan? Tips voor het succesvol verdedigen van uw zaak vindt u hier.
Ben je het niet eens met een uitspraak van de rechter in eerste aanleg, ga dan in beroep. In beroep gaan betekent dat de zaak nogmaals door de rechter moet worden beoordeeld. Andere zienswijzen en aanvullende argumenten kunnen er dan toe leiden dat de rechter beter gestemd is aangaande uw zaak. Ben je van mening dat je onrecht is aangedaan door een onjuiste gerechtelijke uitspraak dan kun je door in beroep te gaan mogelijk een beter resultaat bereiken. Laat je bijstaan door een advocaat voor hoger beroep om zo je gelijk binnen het recht te halen.

Beroep mogelijkheden

Om in beroep te gaan moet je weten binnen welk rechtsgebied je zaak van toepassing is. Niet ieder beroep komt namelijk voor hetzelfde gerecht. Denk daarbij aan het volgende onderscheid binnen het recht:

 • gewone zaken binnen het burgerlijk en strafrecht komen binnen een hoger beroep voor de gewone rechtbank;
 • zaken binnen de zakelijke wereld dienen te verschijnen voor het College van Beroep;
 • zaken binnen het bestuursrecht daarentegen moeten verschijnen voor de Centrale Raad van Beroep.

Het is daarbij van belang dat je het beroep tijdig indient omdat er een wettelijke verloop tijd van kracht is nadat het vonnis is uitgesproken. Vanaf de dag van uitspraak heb je drie maand bedenktijd om het hoger beroep aan te zeggen.

Doelstelling van een beroep

Het doel van een hoger beroep is het behalen van een beter resultaat. Omdat beide partijen een hoger beroep kunnen aanzeggen is het doel ook verschillend. Door in hoger beroep te gaan wil:

 • de gedaagde een lagere straf krijgen. Je bent van mening dat je onschuldig bent danwel dat je een te hoge straf hebt gekregen. De uitgesproken straf is duidelijk disproportioneel;
 • de eisende partij veelal vertegenwoordigd door het openbaar ministerie vindt de straf te laag. In het maatschappelijk belang dient de zaak opnieuw bekeken te worden zodat de gedaagde een zwaardere straf kan krijgen.

Ga je in hoger beroep dan is het van belang om met de advocaat af te wegen of betere resultaten haalbaar zijn. Worden de kansen goed ingeschat dan kun je met de advocaat hoger beroep aantekenen.

Inzet van advocaat

Om de doelstellingen van een beroep te behalen dien je gedegen juridische assistentie in te schakelen. Via de inschakeling van de advocaat voor beroep wordt:

 • de zaak opnieuw in behandeling genomen;
 • naar aanvullende bewijslast en mogelijk getuigen gezocht;
 • wordt de nadruk meer gelegd op de reden waarom dat de gedaagde een minder zware straf heeft verdiend;
 • de zaak van A tot Z juridisch onderbouwd en in de juiste rechtelijke context geplaatst.
 • compleet begeleid bij de rechter in tweede aanleg.

Zodoende verzorgt de advocaat voor beroep ervoor dat jouw zaak goed wordt behandeld en dat jouw belangen optimaal worden vertegenwoordigd. Behaal een beter resultaat binnen de rechtszaak door het voor een tweede keer te laten beoordelen door een rechter. Teken het beroep tijdig aan via de advocaat voor hoger beroep zodat het recht tegen gunste van jou zegeviert.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 80

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op