Van oudsher worden gerechtelijke zaken van minder dan 25.000 euro beslecht bij de kantonrechter. Het is echter zo dat de vroegere kantonrechters zijn opgegaan in rechtbanken, echter de term is nog steeds als voorheen. Het kan echter zijn dat je het niet eens bent met een uitspraak door de kantonrechter in eerste aanleg en dus wil je je gelijk halen. Daartoe haal je een beter resultaat door het hoger beroep tijdig aan te tekenen zodat de zaak voor een tweede keer door een kantonrechter kan worden behandeld. 

Rechtsgebieden

De kantonrechter behandelt alle rechtszaken binnen het recht aangaande het hoger beroep voor:

 • overtredingen zoals die gelden binnen het strafrecht. Denk bijvoorbeeld aan een verkeersovertreding;
 • arbeidsrecht: men is ontevreden over dat men ontslagen is en de vergoeding daarbij is onder de maat;
 • huurrecht: er is een huurconflict ontstaan tussen huurder en de verhuurder;
 • civiele zaken: de rechten en plichten tussen burgers onderling en tussen burgers en goederen.

Betreft het zaken minder dan het maximaal gestelde bedrag binnen voorgaande rechtsgebieden dan zal het hoger beroep voor de kantonrechter moeten verschijnen. Laat je daartoe altijd bijstaan door de advocaat voor hoger beroep.

Verkeersboete

Het komt ons allemaal wel eens voor dat we een verkeersboete krijgen. Het is echter zo dat door de politie geregeld fouten worden gemaakt en een proces verbaal mogelijk onjuist opstellen. Die kleine foutjes zorgt ervoor dat jij je gelijk kunt halen. Bij de kantonrechter kun je middels hoger beroep ook jouw recht halen door deze procedure fouten conform het formeelrecht te laten corrigeren. Procedurefouten houdt in dat de feiten niet correct zijn behandeld en dus de vordering op de beklaagde kan vervallen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • is de naam goed geschreven en is de adressering juist;
 • is het verkeersovertreding werkelijk voorgevallen zoals het staat beschreven;
 • is de plek wel correct;
 • was je op dat moment werkelijk op die plek of heeft iemand bij toeval jouw kenteken illegaal gebruikt;
 • enzovoorts.

Er zijn redenen te over waarom een proces-verbaal onjuist kan zijn en dus de gevorderde boete onterecht. Haal je recht door bij de kantonrechter in hoger beroep je gelijk te halen. Let wel dat je eveneens een compensatie aanvraagt voor de gemaakte onkosten tijdens de zitting.

Griffierechten tijdig betalen

Is er binnen een zaak bij de kantonrechter het hoger beroep aangezegd dan moet dit ook administratief worden doorgevoerd. Dit doe je - of je advocaat doet dit voor je – door binnen de wettelijke termijn de griffierechten bij het kantongerecht te betalen. Gewoonlijk kun je het hoger beroep indienen direct op de dag dat het vonnis door de kantonrechter is uitgesproken. Heb je meer bedenktijd nodig dan heb je alsnog 3 maand om het hoger beroep als nog aan te tekenen.

Beide partijen hebben het recht

Normaal zijn er twee partijen binnen het recht twee partijen die het recht willen behalen. Dit betekent concreet dat beide partijen na het vonnis bij de kantonrechter in hoger beroep kunnen gaan. Oftewel:

 • de aanklagende partij vindt dat de strafmaat onvoldoende is;
 • de beklaagde is van mening dat er te zwaar wordt gestraft danwel dat de beklaagde van mening is onschuldig te zijn.

Iedere partij maar ook beide partijen tegelijk kunnen bij een zaak het hoger beroep aantekenen. Laat je informeren door de advocaat voor hoger beroep betreffende jouw slagingskans om met een hoger beroep een beter resultaat binnen het recht te behalen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 80

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op