Weet u met welke kosten u geconfronteerd kan worden bij een hoger beroep? Laat u niet verassen.
Indien je besluit om in hoger beroep te gaan dan loop je uiteraard ook tegen onkosten aan. Standaard krijg je te maken met griffiekosten welke 115 euro en meer bedragen. Indien deze kosten zijn gemaakt dan wordt het hoger beroep behandeld. Maar naast deze kosten krijg je eveneens te maken met kosten voortvloeiend uit:

  • kosten van afdoende juridische deskundigheid in de vorm van een advocaat voor hoger beroep;
  • kosten wegens reizen en plaatselijk verblijf;
  • kosten voor het inhuren van een specialist.

Welke kosten binnen het hoger beroep worden vergoed en waar heeft u verder recht op?

Vergoeding bij positieve gerechtelijke uitspraak

Indien een hoger beroep terecht is aangetekend waardoor binnen het arrest de schuldvraag niet aan uw kant ligt, dan kunnen een deel van de kosten worden vergoed. Uitgangspunt daarbij is wel dat je voordat het tot een uitspraak komt binnen het hoger beroep een aanvraag is geweest voor proceskostenvergoeding. Komt het dan tot een positief oordeel van de rechter in tweede aanleg dan kom je in aanmerking voor compensatie van een deel van de gemaakte kosten. Let wel dat de compensatie in de proceskosten niet alle kosten zullen dekken, aangezien de bepaling van de hoogte van de vergoeding wordt bepaald door een puntensysteem van de Centrale Raad van Beroep. Mocht het komen tot een vrijspraak dan neemt de kans toe voor meer vergoeding. Ook geleden schade kan worden vergoed zoals rente over achterstallige uitkeringen.

Vergoeding immateriële schade

Het kan soms voorkomen dat een proces dermate lang duurt dat er schade is ontstaan door het moeten wachten. Zeker als iemand achteraf niet schuldig blijkt te zijn terwijl in de tussentijd wel op meerdere vlakken emotionele en financiële schade en kosten zijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan klokkenluiders die ten gronde zijn gegaan terwijl dit achteraf totaal niet had gehoeven. Des te langer er over een uiteindelijke uitspraak is gedaan des te hoger zal die vergoeding moeten zijn. Zodoende kunnen een deel van de immateriële schade en kosten worden vergoed.

No-cure no-pay

Om voor jou het kostenrisico te verkleinen bestaat er voor sommige zaken de mogelijkheid om de advocaat voor hoger beroep in te schakelen tegen no-cure no-pay basis. De advocaat voor hoger beroep kan dan vooraf goed inschatten of de kansen van de zaak goed zijn, zodat er een hoger beroep procedure wordt ingezet op basis van no-cure no-pay. In dat geval loop je geen risico tijdens de procedure van het hoger beroep. Maak ook handig gebruik van de mogelijkheden tot no-cure no-pay. Laat je voor de mogelijkheden hierbij informeren over de kosten door de advocaat voor hoger beroep.

Rechtsbijstandsverzekering

Gewoonlijk dekken rechtsbijstandsverzekeringen de kosten die gepaard gaan bij gewone gerechtelijke zaken. Een hoger beroep daarentegen valt daar niet binnen, of je moet een speciale rechtsbijstandsverzekering hebben genomen met dekking voor hoger beroep. Mocht je als ondernemer een rechtsbijstandsverzekering willen afsluiten zorg er dan voor dat ook het hoger beroep hierbinnen valt zodat jouw kosten bij onverhoopt hoger beroep kunnen worden opgevangen. Ga je in hoger beroep check altijd of je rechtsbijstandsverzekering dat dekt.

Informeer bij de advocaat

Voordat je in hoger beroep gaat is het van belang stil te staan bij de vraag hoe de kosten gedekt kunnen worden. Heb je een alles dekkende rechtsbijstandsverzekering dan zit je goed, echter de meeste mensen hebben geen afdoende dekkende rechtsbijstandsverzekering of hebben het helemaal niet. Laat je informeren over je kansen om een hoger beroep te winnen maar ook over hoe de kosten daartoe gedekt kunnen worden.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 80

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op