Kent u de procedure voor het in hoger beroep gaan?
Wil je in hoger beroep gaan dan moet je daartoe de juiste procedure volgen. Een hoger beroep wordt aangetekend omdat je het niet eens bent met de gerechtelijke uitspraak. Je bent dus van mening dat je ten onrechte wordt bestraft danwel dat de beklaagde een te lage straf krijgt. Om het onrecht te corrigeren ga je in hoger beroep waarmee je tracht een beter resultaat te verkrijgen binnen het recht. Hoe steekt de procedure van het hoger beroep in elkaar en waarmee moet rekening gehouden worden?

Tijdige aantekening

Om in hoger beroep te kunnen gaan moet je de procedure tijdig opstarten. Veelal is het voor de benadeelde partij direct duidelijk dat het recht onjuist heeft geoordeeld en dus wordt er na het uitspreken van het vonnis direct hoger beroep aangetekend. Sommige zaken vergen echter iets meer bedenktijd. Voor iedere zaak binnen het recht bestaat er de mogelijkheid om binnen drie maand na de uitspraak een hoger beroep procedure op te starten. Op die manier krijgen de partijen voldoende tijd om aanvullende bewijslast te vinden om daarmee een hoger beroep procedure een succes te laten worden. Het is daarbij van belang om tijdig bij de griffier van de rechtbank het hoger beroep aan te tekenen. Is het hoger beroep aangetekend dan beslist die partij wanneer het hoger beroep voor de rechter in tweede aanleg verschijnt.

Wie kan hoger beroep aantekenen?

In een rechtszaak staan veelal twee partijen tegenover elkaar. Het vonnis van de rechter in eerste aanleg kan ongunstig uitvallen voor één of beide partijen. Om een beter resultaat te verkrijgen kan de hoger beroep procedure door beide partijen worden aangetekend, en dit kan ook betekenen dat beide partijen hoger beroep aantekenen. Gewoonlijk kan:

  • de aanklagende of eisende partij – binnen het strafrecht bestaande uit het openbaar ministerie – vindt het vonnis te licht. De bewijslast is groot echter de rechter heeft niet proportioneel gestraft. Hoger beroep procedure moet leiden tot een zwaardere bestraffing van de beklaagde;
  • de beklaagde is van mening dat deze onschuldig is danwel dat de rechter buiten proportioneel heeft gestraft. De procedure hoger beroep moet leiden tot vrijspraak danwel tot een strafmaat passend bij de verrichte feiten binnen de zaak.

De uitspraak

Nadat de hoger beroep procedure door de advocaten uitvoerig juridisch is bepleit waarbij aanvullende bewijslast uitvoerig is besproken zal het komen tot een oordeel van de rechter in tweede aanleg. Deze uitspraak wordt ook wel het arrest genoemd en vervangt dus het vonnis van de rechter in eerste aanleg. Het arrest kan leiden tot een overname van het vonnis, maar kan ook betekenen dat de uitspraak zwaarder, lichter is of dat er sprake is van vrijspraak. Binnen de procedure voor hoger beroep kan slechts eenmalig het recht opnieuw de zaak in behandeling worden genomen. Komt het bij een hoger beroep procedure tot een uitspraak dan kan dit niet meer worden veranderd. Neem voor de behandeling van het hoger beroep de advocaat voor hoger beroep in de arm om zo een beter resultaat te behalen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 80

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op