Termijn hoger beroep

Wil je hoger beroep aantekenen dan moet je dat binnen de wettelijk gestelde termijn doen. Je gaat in hoger beroep omdat je het niet eens bent met het vonnis van de rechter in eerste aanleg. Om hoger beroep aan te tekenen dien je dat tijdig te doen. Binnen het recht heeft iedereen het recht om bezwaar en beroep aan te tekenen indien men het niet eens is met een beslissing van het gerecht. Bij iedere vorm van een gerechtelijke uitspraak kan ieder betrokken partij een zaak laten herzien en her beoordelen. Hoe werkt het hoger beroep en binnen welk termijn dient het hoger beroep kenbaar gemaakt worden?

Verschil vonnis en arrest

Binnen het recht bestaat het vonnis en arrest. Een vonnis wordt uitgesproken bij een gerechtelijke uitspraak in eerste aanleg. Omdat je het niet eens bent met het resultaat van de uitspraak heb je de mogelijkheid om daar tegen in verweer te gaan door beroep aan te tekenen. Dit moet je uiteraard wel binnen de gestelde termijn doen. Zo kun je nog iets doen tegen het onrecht wat je is aangedaan. Indien het tot een nieuwe uitspraak binnen een hoger beroep komt dan is er sprake van een arrest. Dit arrest vormt de laatste uitspraak van de rechter. Een arrest kan dus ook niet meer worden gewijzigd.

Hoelang heb je de tijd?

Het aantekenen van een hoger beroep dient binnen de wettelijke termijn te geschieden. Indien er een vonnis is uitgesproken hebben beide partijen drie maanden bedenktijd om wel of niet in hoger beroep te gaan. Met een tijdig binnen de gestelde termijn aangezegd hoger beroep, kunt u het recht de zaak opnieuw laten beoordelen. Indien het hoger beroep binnen de gestelde wettelijke termijn is aangevraagd, beslist de aantekende partij hoe en wanneer het hoger beroep wederom voor de rechter moet komen. Zodoende maakt diegene die het hoger beroep heeft aangetekend uit binnen welke termijnen de zitting weer moet plaatsvinden.

Wat levert het op?

Het is altijd de vraag hoe een hoger beroep uitpakt. Je wilt uiteraard met een hoger beroep een beter resultaat behalen, oftewel een verslechtering voor de andere partij. Het hoger beroep kan resulteren in het volgende:

  • de rechter volgt de uitspraak van de rechter in eerste aanleg;
  • de bewijslast is dermate veranderd danwel op een andere manier
  • ge├»nterpreteerd dat de uitspraak moet veranderen. Dit kan betekenen dat het vonnis wordt verzwaard of verlicht. Dit kan eveneens resulteren in een vrijspraak.

Er zijn vaak twee partijen betrokken in een zaak: de beklaagde en de eisende partij. Het kan dus voor beide partijen goed uitpakken, echter dit is wel zeer afhankelijk van de aanvullende beoordeling door de rechter en de kracht van de bewijslast binnen de zaak.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 80

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op