Uitspraak hoger beroep

Een hoger beroep wordt aangetekend indien een of beide partijen in de rechtszaak het niet eens zijn met de uitspraak. Het vonnis kan soms vreemd in de oren klinken en soms ook ongeloofwaardig voorkomen. Heeft de rechter wel naar uw argumenten geluisterd? Waarom wordt het recht zo krom toegepast? U staat perplex van de uitspraak en u heeft het gevoel dat u een groot onrecht wordt aangedaan. Dit betekent dat u na de uitspraak van de rechter in eerste aanleg in hoger beroep gaat. Dit kunt u direct na de uitspraak aangeven echter u heeft tot op drie maand de tijd om hierover na te denken. Mogelijk moeten er eerst aanvullende bewijslast gevonden te worden om het recht aan uw zijde te krijgen.

In hoger beroep gaan

Bij een hoger beroep wordt er een tweede keer door een rechter naar de zaak gekeken. Het kan dan zijn dat de rechter het recht net anders toepast danwel dat nieuwe bewijslast de zaak compleet veranderd. Om het recht te halen dient u na goed overleg met de advocaat voor hoger beroep het hoger beroep tijdig aan te tekenen. Het hoger beroep kan door:

 • de beklaagde aangetekend worden omdat de beklaagde de strafmaat te zwaar is danwel dat de beklaagde zichzelf onschuldig acht;
 • de eisende partij of het openbaar ministerie indien zij ook de strafmaat te licht vinden;
 • beide partijen tegelijk. 

Diegene die het hoger beroep heeft aangetekend beslist feitelijk wanneer de rechtszaak opnieuw voor de rechter moet komen. Dit zal in overleg gaan met de griffier van de rechtbank. 

Laatste uitspraak mogelijkheid

Het voor de tweede keer voor laten komen van een zaak bij rechter betekent ook dat de uitspraak van de rechter in tweede aanleg bindend is. Deze uitspraak wordt het arrest genoemd en kan niet meer wijzigen. Het recht kan niet meer inhoudelijk na deze uitspraak worden getoetst. Is de uitspraak binnen het arrest eenmaal uitgesproken dan moeten de partijen zich daaraan houden. Er is echter een uitzondering op deze regel. Indien u van mening bent dat het recht onjuist is toegepast of dat er procedurele fouten zijn gemaakt, dan kunt u het voor de Hoge Raad laten verschijnen. De zaak wordt dan niet inhoudelijk behandeld echter wordt gekeken of de juridische uitgangspunten wel correct zijn toegepast. Denk bij voorbeeld aan onwettig verkregen bewijslast of manipulatie van het recht door advocaat of rechter. In alle andere gevallen is de tweede uitspraak binnen het hoger beroep bindend. 

Goede voorbereiding

Omdat het hoger beroep de laatste mogelijkheid is om het recht te halen dient er een gedegen voorbereiding plaatsvinden. Met de advocaat voor hoger beroep kunnen alle juridische aspecten in kaart worden gebracht waarna de zitten adequaat kan beginnen. Tijdens het hoger beroep wordt:

 • de zaak opnieuw van A tot Z tegen het licht gehouden;
 • nieuw bewijslast aangevoerd waardoor de rechter anders tegen de zaak aankijkt;
 • de getuigenlijst opnieuw afgegaan en mogelijk worden nieuwe getuigen aangehaald;
 • de bewijslast in een juridische context geplaatst.

Met deze stappen tracht de advocaat voor hoger beroep de rechter te triggeren om een andere uitspraak te doen. Het doel van de advocaat voor hoger beroep is altijd om een beter resultaat te behalen in uw zaak. Laat u bijstaan door gepast juridisch advies om de meest gunstige uitspraak binnen het hoger beroep te behalen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 80

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op