Weet u wat het hoger beroep voor u kan beteken?
Inzake een hoger beroep wordt er aan een raadsheer gevraagd om een nieuw oordeel te vellen aangaande een rechtszaak. Indien een hoger beroep is aangetekend bij de Hoge Raad Der Nederlanden dan is er sprake van 'het in cassatie gaan'. Het is dan ook voor u de vraag waar u met uw zaak hoger beroep kunt aantekenen. U dient daarbij wel zeker van uw zaak te zijn, aangezien u slechts een keer in hoger beroep kan gaan. In hoger beroep gaan kan leiden tot:

 • een uitspraak of 'het arrest daarvan' waarbij de hoofdlijnen van de uitspraak door de rechter in eerste aanleg worden overgenomen;
 • maar kan ook leiden tot de vernietiging van het eerste vonnis. 

Waar in hoger beroep gaan

Bent u het niet eens met een vonnis uitgesproken door een rechter in eerste aanleg? En ziet uw advocaat  eveneens kansen voor een succesvol hoger beroep? Dan kunt u in hoger beroep gaan. Het volgende onderscheid kan daarbij worden gemaakt:

 • aangaande uitspraken binnen het straf- en civiel recht kan hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof;
 • betreft het een uitspraak binnen het bestuursrecht wordt het hoger beroep aangetekend bij de Centrale Raad van Beroep;
 • of het College van Beroep voor het bedrijfsleven;
 • of de Raad van State. 

Gaat u in hoger beroep laat u dan altijd door een gespecialiseerd hoger beroep advocaat voorlichten over uw slagings kansen. 

Hoe vaak hoger beroep

Indien een uitspraak een tweede maal middels hoger beroep voor het licht wordt gehouden, dan is de uitspraak bij het hoger beroep bindend. Dit houdt in dat u slechts eenmalig in hoger beroep kunt gaan. Daarna is de rechts gang in principe afgelopen, behoudens een beoordeling of het recht op de juiste wijze binnen de zaak is toegepast. Een hoger beroep of cassatie bij de Hoge Raad betekent dat:

 • de zaak niet opnieuw wordt beoordeeld;
 • echter wordt er bekeken of de procedures tot de uitspraak correct zijn geweest;
 • wordt bekeken of het recht op de juiste manier is toegepast en correct door de rechters zijn opgevat. 

Civiel recht hoger beroep

Het civiel recht schrijft voor dat beide partijen het recht hebben om hoger beroep aan te tekenen. Daarbij kan:

 • eenzijdig hoger beroep aangetekend worden ook wel het appel genoemd;
 • maar als beide partijen hoger beroep aantekenen dan is er sprake van hoger beroep wegens incidenteel appel. 

Zodra het vonnis door de rechter in eerste aanleg is uitgesproken dan hebben beide partijen vanaf de dag van de vonnis uitspraak totaal drie maanden de tijd om werkelijk in hoger beroep te gaan. De partij die de dagvaarding opstelt, dit is een verzoek schrift om voor de rechter te verschijnen en verantwoording af te leggen, bepaalt wanneer het hoger beroep voor het Gerechtshof moet dienen. Dit is niet gebonden aan enig beroepstermijn. Neem uw hoger beroep advocaat in de arm om juridisch beslagen ten ijs te komen.

Beoordeling hoger beroep

Nadat de juristen van beide partijen de stukken hebben ingediend, dan kan het hoger beroep worden behandeld door:

 • het voeren van een pleidooi waarbij een echte zitting plaats vindt;
 • danwel zonder het voeren van pleidooi waarbij de zaak via rolzittingen wordt behandeld. 

Alle stukken en toelichting wordt bij het Gerechtshof daarna gefourneerd, waarna het Hof op een latere datum de uitspraak in het hoger beroep doet. Het arrest uitgesproken door het Hof bij een hoger beroep is dan ook een bindende uitspraak. Het eerste vonnis kan daarbij overgenomen worden, maar kan ook eindigen in een vernietiging daarvan. Laat u door een hoger beroep advocaat bijstaan.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 80

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op